• +90 312 939 82 00

BAŞKAN'IN MESAJI


Küresel iş dünyası bugün artık yeni iş modelleri geliştirerek, rekabeti başka bir boyuta taşırken; devletler, yatırımcıları teşvik edecek iklimi oluşturmak yönündeki çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Türkiye’de gerek ulusal gerekse uluslararası yatırımcıların önündeki engeller tek tek ortadan kaldırılırken, bölgesel dev bir cazibe merkezi olarak yükseliyor.

Kuşkusuz bunda etkili olan nedenlerin başında ülkemizin rasyonel büyüme hedefleri geliyor. İçinde bulunduğumuz bu eşsiz coğrafya, bize hedeflerimize ulaşmak için fırsatlar sunmanın yanında, yeni amaçlar geliştirip büyütmek konusunda cesaret veriyor.

“Güçlü Türkiye, güçlü ekonomi” ideali, biz yatırımcılar için bir pusula işlevi görüyor. Bu sayede faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde yaptığımız her yatırımın aslında çok daha büyük bir hedefe hizmet ettiğini biliyoruz. Türkerler Ailesi olarak da 1993 yılında çıktığımız yolda attığımız her adımın, ülkemize yarattığı katma değerin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.

Yatırımlarımıza; sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle, kararlılıkla, inançla, heyecanla ve yenilikçilik anlayışıyla hız kesmeden devam ediyoruz.

Yenilenebilir enerji üretimi, enerji ticareti, doğal gaz dağıtımı, petrol, tekstil, bilişim, gayrimenkul geliştirme ve kamu özel sektör iş birliği (PPP) alanlarında ürettiğimiz değeri büyütmek, en öncelikli hedefimiz olarak ilk sırada yer almaktadır. Bu nedenle ihaleler, özelleştirmeler, ortaklıklar, doğal gaz, enerji ve taahhüt projeleri konusunda sahip olduğumuz derin deneyim ile yeni yatırım fırsatlarını değerlendiriyor ve sektörel çeşitliliğimizi daha da genişletmeyi planlıyoruz. Sağlık alanındaki yatırımlarımızın yanı sıra yenilenebilir enerji konusunda da yatırımlarımızı büyüterek sürdürüyoruz.

Belirtmeden geçemeyeceğim önemli bir husus da büyüme anlayışımızın, toplumumuzun sahip olduğu etik değerler çerçevesinde kurulmuş olduğudur. Kurum kültürümüzün dayandığı evrensel ilkeler haricinde, sahip olduğumuz yerel değerler de bizim için yol gösterici nitelik taşır. Tüm bu faktörler bir araya gelince itibarlı bir liderlik ve sürdürülebilir başarı kaçınılmaz olmaktadır. Kurum bünyemizde bu konuyla ilgili olarak verilebilecek gurur duyduğumuz en güzel örneklerinden biri enerji sektöründe hızla büyüyüp lider şirketler arasında yer almamızdır.

Türkerler Ailesi olarak, her faaliyetimizle insan hayatına dokunmaya önem veriyoruz. Oldukça büyük olan bu sorumluluk, yasal sorumluluklarımızın ötesine geçerek faaliyetlerimizin ekseninde yer alıyor ve ben inanıyorum ki çalışanlarımızdan ortaklarımıza kadar tüm paydaşlarımız bu eksende birleşiyor.

Önümüzde uzun bir yol var. Diliyorum ki bu yolda büyük başarılara hep birlikte imza atar, ürettiğimiz değerlerin yükselişine tanıklık ederiz.

Saygı ve Sevgilerimle,

Kazım TÜRKER

Yönetim Kurulu Başkanı