• +90 312 939 82 00


YÖNETİM SİSTEMİ (Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği) POLİTİKASIYenilenebilir jeotermal kaynak kullanımı ile elektrik üretimi yapan Türkerler Jeotermal Enerji Arama ve Üretim A.Ş. olarak:

 

·         Kurulu gücümüzle ve iş standartlarımızla sektörün önde gelen jeotermal elektrik santrallerinden biri olmayı,

·         Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi faaliyeti ile ilgili olan mevzuat başta olmak üzere, tabi olduğumuz tüm yasal şartlara, Türkerler Holding ve elektrik satışı yaptığımız kurumların şartlarına ve yönetim sistemimizle ilgili diğer tüm şartlara uymayı,

·         Tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini belirleyerek, yönetim sistemi faaliyetlerimize dahil etmeyi,

·         Eğitimler yoluyla sürekli öğrenen ve gelişen bir kuruluş olmayı,

·         Tedarikçilerimizle sürekli iş ortaklığı anlayışı ile çalışarak, onların da kuruluşumuzun kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği kültürüne uyumunu ve performans değerlendirmeleri ile gelişmelerini sağlamayı,

·         Yönetim sistemi performansını sürekli iyileştirme çalışmalarıyla hedeflenen seviyeye çıkarmayı,

·         Rezervuar ve işletme yönetiminde, kalite performansını düşürebilecek hataları önlemek ve en aza indirmek için gerekli izlemeleri yapmayı,

·         Çalışanlarımızı iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumayı, işyerinde karşılaşılabilecek tehlikeleri tespit ederek riskleri değerlendirmeyi, bu tehlikelerin neden olabileceği iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve olayları en aza indirmeyi, riskleri azaltarak sağlıklı ve güvenli bir işyeri oluşturmayı,

·         İşyerimize gelen veya faaliyetlerimizden etkilenebilecek paydaşlarımızı da korumak için gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini almayı,

·         Çalışanlarımıza ve Çalışan Temsilcilerimize danışmayı ve iş sağlığı ve güvenliği süreçlerine katılmalarını sağlamayı,

·         Tüm yatırımlarda, iş sağlığı ve güvenliği, çevre güvenliği kriterlerini de dikkate almayı,

·         Acil durumlar için gereken planlamayı yapmayı ve hazırlıklı olmayı,

·         Çevre boyutlarımızı belirleyerek ve çevresel etkilerini değerlendirerek, kirliliği azaltacak önlemler almayı, atıkları kontrollü şekilde bertaraf etmeyi,

·         Rezervuar, kuyu ve işletme yönetimi ile kuyu kapatma ve terk etme dahil tüm çevrimi dikkate alarak çevre yönetimini uygulamayı,

·         Doğal kaynakları verimli şekilde kullanmayı, israftan kaçınmayı, enerji verimliliğinin önemini tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza vurgulamayı,

·         Tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız, komşularımız, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz ve toplumla sürekli iş birliği ve iletişim içinde olmayı taahhüt ederiz.

 

 

 

 

DEĞİŞİKLİKLER

 

Rev. No

Değişiklik Tarihi

Değişikliğin Tanımı

Sayfa(lar)

Değişikliği Talep Eden

0

27.09.2021

İlk kez yayınlandı.